Postępowanie: Telewizor SAMSUNG UE49K5600AW, uchwyt ISY IWH 6000 oraz antena telewizyjna ATX 91 do odbioru telewizji cyfrowej.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 09-08-2017 09:50:22
Zakończenie: 14-08-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu asortyment bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. do Szkoły Policji w Katowicach transportem własnym, na swój koszt i ryzyko w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Towar musi być fabrycznie nowy. Wykonawca udzieli na sprzedawany asortyment gwarancji nie mniejszej niż 24 miesiące od daty sprzedaży oraz dostarczy deklarację zgodności i instrukcję w języku polskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego towaru.
Osoba do kontaktu: Monika Król tel. 32 6069 375

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 telewizor SAMSUNG UE49K5600AW telewizor SAMSUNG UE49K5600AW 2 szt. - (0)
2 uchwyt ISY IWH 6000 uchwyt ISY IWH 6000 2 szt. - (0)
3 antena telewizyjna ATX 91 do odbioru telewizji cyfrowej antena telewizyjna ATX 91 do odbioru telewizji cyfrowej 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do specyfikacji