Postępowanie: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - tereny zieleni.

Katarzyna Sakowska tel 61 640 40 75
Gmina Września Oddział: Referat Inwestycyjny
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 08-08-2017 14:37:59
Zakończenie: 14-08-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Gmina Września na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm.) zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym, dotyczącym pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. budowy i pielęgnacji terenów zieleni oraz pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Parku im. Dzieci Wrzesińskich".

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -

Opis przedmiotu zamó [...].odt

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - - (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do specyfikacji