Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDW.N4.361.24.2024 „Budowa obwodnicy Więcborka” - opracowanie dokumentacji projektowej

Maciej Sarnowski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-04-2024 10:57:00
Placing offers : 27-05-2024 09:45:00
Offers opening : 27-05-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-OJS067-00198782-pl.pdf pdf 91.72 2024-04-04 10:57:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.7z 7z 1673.3 2024-04-04 10:57:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ Obwodnia Więcborka.pdf pdf 241.17 2024-04-26 09:53:12 Public message
Załącznik nr 1b Oświadczenia z art. 5K art. 125 ust. 1.docx docx 25.64 2024-04-26 09:53:12 Public message
Załącznik nr 1c. Oświadczenia PUZ.docx docx 21.65 2024-04-26 09:53:12 Public message
2024-OJS083-00251421-pl-ts.pdf pdf 111.48 2024-04-26 09:53:12 Public message
Wyjaśnienia nr 2 treści SWZ Obwodnia Więcborka.pdf pdf 208.23 2024-04-30 13:12:34 Public message
2024-OJS085-00257410-pl-ts.pdf pdf 111.49 2024-04-30 13:12:34 Public message
Wyjaśnienia nr 3 treści SWZ Obwodnia Więcborka.pdf pdf 159.03 2024-05-07 08:08:48 Public message
2024-OJS091-00275519-pl-ts.pdf pdf 111.48 2024-05-10 09:07:10 Public message
Zmiana nr 2 SWZ - Budowa obwodnicy Więcborka.pdf pdf 163.21 2024-05-10 09:07:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie - 2024-OJS096-00291863-pl.pdf pdf 92.09 2024-05-17 09:59:30 Public message
Raport OOŚ.7z 7z 172829.73 2024-05-17 09:59:30 Public message
Zmiana nr 3 SWZ - Budowa obwodnicy Więcborka.pdf pdf 168.91 2024-05-17 09:59:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert DW560.pdf pdf 171.46 2024-05-27 11:14:16 Public message
Informacja o wyborze - platforma Obwodnica Więcborka.pdf pdf 245.21 2024-06-25 07:53:31 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - a54c482b-0dde-4b44-ba60-eb199b0fee35.pdf pdf 181.18 2024-07-22 08:48:37 Public message

Announcements

2024-07-22 08:48 Maciej Sarnowski Dnia 9.07.2024 r. Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą BAK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-06-25 07:53 Maciej Sarnowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-27 11:14 Maciej Sarnowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-27 09:45 Buyer message Na postawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający podaje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 1 500 000,00 zł brutto.
2024-05-17 09:59 Maciej Sarnowski Zmiana nr 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Raport OOŚ.7z

Zmiana nr 3 SWZ - Bu [...].pdf

2024-05-10 09:07 Maciej Sarnowski Zmiana nr 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia

2024-OJS091-00275519 [...].pdf

Zmiana nr 2 SWZ - Bu [...].pdf

2024-05-07 08:08 Maciej Sarnowski WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienia nr 3 tre [...].pdf

2024-04-30 13:12 Maciej Sarnowski WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienia nr 2 tre [...].pdf

2024-OJS085-00257410 [...].pdf

2024-04-26 09:53 Alicja Miklasz - Gadek WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik nr 1b Oświ [...].docx

Załącznik nr 1c. Ośw [...].docx

2024-OJS083-00251421 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3422