Proceeding: Przygotowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji za okres 2014-2016 Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku

Jacek Orzechowski
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Deadlines:
Posted : 07-08-2017 11:41:01
Placing offers: 21-08-2017 11:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Przygotowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku za okres 2014-2016, przyjętej 22 września 2014 r. uchwałą nr XLVI/625/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia, zmienioną następnie uchwałą nr XIII/110/2015 z dnia 26 października 2015 r. W związku z koniecznością dokonania kolejnej zmiany, w celu zapewnienia przejrzystości i ułatwienia w korzystaniu z tego ważnego dokumentu, 28 listopada 2016 r. uchwałą nr XXIV/252/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia przyjęto nowy tekst jednolity Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
przedmiot zamowienia na platformę.docx docx 24.3 2017-08-07 11:41:01 Proceeding

Announcements

2017-08-28 14:57 Jacek Orzechowski W postępowaniu wybrano Pracownię Badań i Diagnoz Społecznych Sp. z o. o.
Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium doświadczenia.
2017-08-21 10:04 Jacek Orzechowski W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia:
Chodzi o kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty czyli doświadczenie.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie jednego badania ewaluacyjnego dokumentu strategicznego dla jst do 100 tys mieszkańców - innego niż podane w celu wskazania spełnienia warunku 2 tj. doswiadczenia.
Natomiast w celu wykazania spełnienia kryterium drugiego tj. doświadczenia nalezy przestawić listę wykonanych podobnych badań ewaluacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. W zalezności od ich ilości będą przyznawane punkty przy ocenie tego kryterium.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przygotowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji za okres 2014-2016 Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 cena - 70 % (0)
2 doświadczenie - 30 % (0)
3 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 208