Postępowanie: Dostawa cześci do silników

Monika Jażdżewska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 04-08-2017 14:42:18
Zakończenie: 14-08-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącymi załącznik do niniejszego Zapytania;
2. Oferowany przez Oferenta przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach ogłoszenia o przetargu;
3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do Ogłoszenia o przetargu;
4. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – aukcja elektroniczna. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy II etapu;
5. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną poinformowani oddzielną korespondencją;
6. Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny oraz każdego z etapów postępowania.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Oddział Pomorski z siedziba w Gdyni
Tucholska 6a
89-600 Chojnice

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Części do silników spalinowych prosimy o wpisanie łącznej sumy za wszystkie części wykazane w ogłoszeniu o przetargu. Wybrany oferent będzie zobowiązany do wykazania cen poszczególnych części 1 komplet (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1750 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin dostawy 14 dni, (0)
3 Koszt dostawy Po stronie dostawcy (0)
4 Warunki płatności przelew 30 dni, (0)
(0)
Pytania do specyfikacji