Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/2024 Przebudowa technologii kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

Deadlines:
Published : 11-03-2024 08:59:00
Placing offers : 03-04-2024 10:00:00
Offers opening : 03-04-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa - zał. Nr 5 do SWZ.zip zip 11970.41 2024-03-11 08:59:00 Proceeding
Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SWZ.doc doc 62 2024-03-11 08:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.82 2024-03-11 08:59:00 Proceeding
Oświadzcenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczenia - zał. Nr 2 SWZ.docx docx 19.38 2024-03-11 08:59:00 Proceeding
STWIOR - zał. Nr 6 do SWZ.zip zip 451.27 2024-03-11 08:59:00 Proceeding
SWZ - Przebudowa Kotłowni.pdf pdf 1098.36 2024-03-11 08:59:00 Proceeding
Wykaz Robót załącznik Nr 3 do SWZ.docx docx 20.16 2024-03-11 08:59:00 Proceeding
Wzór umowy Zał. Nr 4 do SWZ.pdf pdf 294.89 2024-03-11 08:59:00 Proceeding
Aneks do SWZ nr 1 (1).pdf pdf 773.49 2024-03-25 13:11:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 37.96 2024-03-25 13:12:38 Public message
Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ nr 1.pdf pdf 347.19 2024-03-25 14:47:01 Public message
Załacznik do Pytania nr 9.pdf pdf 27.61 2024-03-25 14:47:01 Public message
Aneks do SWZ nr 2.pdf pdf 385.79 2024-03-25 14:47:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 37.98 2024-03-25 14:48:46 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie.pdf pdf 746.95 2024-04-03 10:01:20 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 820.1 2024-04-03 12:49:14 Public message
Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty%20najkorzystniejszej%20(1).pdf pdf 723.65 2024-05-16 14:44:44 Public message
Zawiadomioenie o powtórzeniu czynności.pdf pdf 554.65 2024-07-01 17:20:37 Public message
Zawiadomienie%20o%20wyborze%20oferty%20najkorzystniejszej.pdf pdf 432.44 2024-07-03 09:54:48 Public message

Announcements

2024-07-03 09:54 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie%20o%20 [...].pdf

2024-07-01 17:20 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o powtórzeniu czynności

Zawiadomioenie o po [...].pdf

2024-05-16 14:44 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie%20o%20 [...].pdf

2024-04-03 12:49 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-03 10:01 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o przezna [...].pdf

2024-03-25 14:48 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-03-25 14:47 Zamówienia Publiczne Aneks nr 2 do SWZ

Aneks do SWZ nr 2.pd [...].pdf

2024-03-25 14:47 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na zapytania do SWZ Nr 1

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Załacznik do Pytania [...].pdf

2024-03-25 13:12 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-03-25 13:11 Zamówienia Publiczne Aneks nr 1 do SWZ

Aneks do SWZ nr 1 (1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1303