Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZAP.271.25.2023.ASK Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria

Aneta Szeręga-Kochańska
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Deadlines:
Published : 29-08-2023 13:54:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.75 2023-08-29 13:54:00 Proceeding
SWZ oświetlenie.pdf pdf 934.13 2023-08-29 13:54:00 Proceeding
zał. 10 dokumentacja techniczna.7z 7z 1599.96 2023-08-29 13:54:00 Proceeding
Załacznik nr 5 do SWZ- wykaz pracowników.docx docx 25.74 2023-08-29 13:54:00 Proceeding
załacznik nr 6 Projekt umowy WFOŚ.pdf pdf 431.07 2023-08-29 13:54:00 Proceeding
załącznik nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 do SWZ.docx docx 54.09 2023-08-29 13:54:00 Proceeding
pytania zestaw nr 1.pdf pdf 369.64 2023-08-31 17:14:17 Public message
pytania zestaw nr 2.pdf pdf 375.99 2023-09-12 15:12:49 Public message
zmiana ogłoszenia o zamówieniu (25.2023).pdf pdf 39.18 2023-09-12 15:12:49 Public message
info. z sesji otwarcia ofert (25.2023).docx.pdf pdf 122.58 2023-09-19 12:33:39 Public message
unieważnienie (25.2023).pdf pdf 167.67 2023-09-19 16:49:45 Public message
kwota.pdf pdf 277.78 2023-09-19 10:00:00 Public message

Announcements

2023-09-19 16:49 Aneta Szeręga-Kochańska unieważnienie postępowania 25/2023

unieważnienie (25.20 [...].pdf

2023-09-19 12:33 Małgorzata Szlązak Informacja z sesji otwarcia ofert

info. z sesji otwarc [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kwota.pdf

2023-09-12 15:12 Aneta Szeręga-Kochańska odpowiedzi na pytania - zestaw 2-4
zmiana terminu składania ofert
zmiana terminu związania ofertą

pytania zestaw nr 2. [...].pdf

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2023-08-31 17:14 Aneta Szeręga-Kochańska odpowiedzi na pytania (1)

pytania zestaw nr 1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 389