Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.27.2023 Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową i budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kiełpino.

Karol Keller
Gmina Kartuzy
Deadlines:
Published : 04-09-2023 14:05:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08_zp_271_27_2023_zal_8.doc doc 258 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
00_zp_271_27_2023_swz.pdf pdf 361.12 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
01_zp_271_27_2023_zal_1.doc doc 118 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
02_zp_271_27_2023_zal_2.docx docx 37.31 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
03_zp_271_27_2023_zal_3.docx docx 217.77 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
04_zp_271_19_2023_zal_4_1.pdf pdf 404.94 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
04_zp_271_19_2023_zal_4_2.pdf pdf 401.89 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
05_zp_271_27_2023_zal_5.docx docx 22.05 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
06_zp_271_27_2023_zal_6.docx docx 23.56 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
07_zp_271_27_2023_zal_7.docx docx 24.92 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
10_zp_271_27_2023_zal_10.zip zip 1293.32 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
08dbaab8-6221-e371-7dcc-09001167d21a.pdf pdf 148.26 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
09_zp_271_27_2023_zal_9.zip zip 14876.37 2023-09-04 14:05:00 Proceeding
27_23_informacja z otwarcia.pdf pdf 187.45 2023-09-19 15:25:59 Public message
27_23_wybór_oferty_strona.pdf pdf 511.54 2023-10-27 14:44:18 Public message

Announcements

2023-10-27 14:44 Karol Keller Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27_23_wybór_oferty_s [...].pdf

2023-10-26 08:58 Zamówienia Publiczne 26.10.2023- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2023-09-19 15:25 Karol Keller Informacja z otwarcia ofert

27_23_informacja z o [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 4 757 029,1 zł brutto, z czego:
1) Na część nr 1: 4 338 060,98 zł brutto,
2) Na część nr 2: 418 968,12 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1236