Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 272.7.2023 DOSTAWA CHROMATOGRAFÓW

Deadlines:
Published : 21-06-2023 13:08:00
Placing offers : 19-07-2023 09:00:00
Offers opening : 19-07-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_chromatografy_p.pdf pdf 1340.33 2023-06-21 13:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS118-370333-pl (002).pdf pdf 127.47 2023-06-21 13:08:00 Proceeding
edytowalne załączniki do SWZ_chromatografy.docx docx 1282.99 2023-06-21 13:08:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 84.46 2023-06-21 13:08:00 Proceeding
espd-request.xml xml 120.5 2023-06-21 13:08:00 Proceeding
A.272.7.2023_odpowiedzi na pytania_1_p.pdf pdf 350.98 2023-07-11 15:04:09 Public message
272.7.2023_informacja z otwarcia ofert_p.pdf pdf 226.01 2023-07-19 12:48:52 Public message
20230727_wyniki postępowania_Platforma_p.pdf pdf 321.59 2023-07-27 13:57:09 Public message
272.7.2023_ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 147.34 2023-09-11 08:13:19 Public message

Announcements

2023-09-11 08:13 Anna Matecka Dzień dobry,
w załączniku przesyłam OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, które zostało opublikowane w D.U.U.E.
Z poważaniem,
Anna Matecka

272.7.2023_ogłoszeni [...].pdf

2023-07-27 13:57 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączniku przesyłam WYNIKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Z poważaniem,
Anna Matecka

20230727_wyniki post [...].pdf

2023-07-19 12:48 Anna Matecka Dzień dobry,
w załączniku przekazuję informację z otwarcia ofert.

272.7.2023_informacj [...].pdf

2023-07-19 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania to:
dla części I: 2 619 879,00 zł brutto
dla części II: 539 604,00 zł brutto
2023-07-11 15:04 Anna Matecka Dzień dobry,
Zamawiający w załączniku przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją treści SWZ.

A.272.7.2023_odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558