Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-22/2023 Usługa transportu medycznego

Deadlines:
Published : 16-06-2023 14:57:00
Placing offers : 03-07-2023 09:00:00
Offers opening : 03-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.21 2023-06-16 14:57:00 Proceeding
SWZ_DZP_22_2023.pdf pdf 423.28 2023-06-16 14:57:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (Pakiety nr 1-5).zip zip 2284.79 2023-06-16 14:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 61.5 2023-06-16 14:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xlsx xlsx 11.78 2023-06-16 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 305.34 2023-06-16 14:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 59.5 2023-06-16 14:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 45 2023-06-16 14:57:00 Proceeding
zmiana SWZ (1).pdf pdf 736.76 2023-06-26 14:47:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.97 2023-06-26 14:47:34 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-22-2023 (1).pdf pdf 877.11 2023-06-27 14:27:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_22_2023.pdf pdf 419.9 2023-07-03 10:45:01 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia.zip zip 1018.4 2023-07-03 10:45:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-22-2023.doc.pdf pdf 416.77 2023-07-05 14:43:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 22-2023.pdf pdf 155.26 2023-08-01 14:43:03 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-22-2023.pdf pdf 423.9 2023-07-03 09:00:00 Public message

Announcements

2023-08-01 14:43 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania_ DZP -22/2023

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-05 14:43 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-03 10:45 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do inform [...].zip

2023-07-03 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-22-2023

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-06-27 14:27 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ _ DZP - 22/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-06-26 14:47 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SWZ (1).pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476