Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/ZP/2023/N Dostawa urządzeń laboratoryjnych.

Andrzej Tazbir
Uniwersytet Łódzki Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 15-06-2023 12:02:00
Placing offers : 28-06-2023 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
16.zp.2023.n Ogłoszenie o udzielanym zamowieniu z dziedziny nauki.doc doc 518 2023-06-15 12:02:00 Proceeding
16.zp.2023.n Ogłoszenie o udzielanym zamowieniu z dziedziny nauki ze zmianami z dnia 21.06.2023 r..doc doc 518 2023-06-21 12:50:33 Public message
16.zp.2023.n zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 136.2 2023-06-21 12:50:33 Public message
16.zp.2023.n Ogłoszenie o udzielanym zamowieniu z dziedziny nauki ze zmianami z dnia 22.06.2023 r..doc doc 519 2023-06-22 12:34:38 Public message
16.zp.2023.n Pytania, wyjaśnienia oraz zmiany treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki.pdf pdf 154.28 2023-06-22 12:34:38 Public message
16.zp.2023.n zbiorcze zestawienie ofert do pdf.pdf pdf 160.01 2023-06-28 14:28:16 Public message
16.zp.2023.n c 5 Informacja o nieudzieleniu.pdf pdf 188.92 2023-07-12 11:59:38 Public message
16.zp.2023.n c 1 2 3 4 Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.pdf pdf 236.75 2023-08-22 14:48:29 Public message

Announcements

2023-08-22 14:48 Andrzej Tazbir Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki - części 1, 2, 3, 4.

16.zp.2023.n c 1 2 3 [...].pdf

2023-07-12 11:59 Andrzej Tazbir Informacja o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki - część 5

16.zp.2023.n c 5 Inf [...].pdf

2023-06-28 14:28 Andrzej Tazbir Zbiorcze zestawienie ofert

16.zp.2023.n zbiorcz [...].pdf

2023-06-22 12:34 Andrzej Tazbir Pytania, wyjaśnienia, zmiana treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

16.zp.2023.n Ogłosze [...].doc

16.zp.2023.n Pytania [...].pdf

2023-06-21 12:50 Andrzej Tazbir Zmiana terminu składania ofert.

16.zp.2023.n Ogłosze [...].doc

16.zp.2023.n zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 549