Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.36.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 7 części

Deadlines:
Published : 26-05-2023 13:11:00
Placing offers : 29-06-2023 09:00:00
Offers opening : 29-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.zip zip 221.13 2023-05-26 13:11:00 Proceeding
2023-OJS101-316095-pl.pdf pdf 195.52 2023-05-26 13:11:00 Proceeding
SWZ 1.36.docx docx 104.54 2023-05-26 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy(3).docx docx 48.81 2023-05-26 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ(1).doc doc 171 2023-05-26 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-05-26 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy.docx docx 56.88 2023-05-26 13:11:00 Proceeding
wyjasnienia i zmiana tresci SWZ.doc doc 63 2023-06-14 09:23:31 Public message
Część nr 3 - Analityczna waga laboratoryjna MODYFIKACJA.docx docx 35.41 2023-06-20 08:59:16 Public message
Część nr 6 - Wytwornica lodu płatkowego MODYFIKACJA.docx docx 32.14 2023-06-20 09:00:04 Public message
informacja o zmianie terminu otwarcia.doc doc 70.5 2023-06-20 14:48:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.48 2023-06-22 09:40:20 Public message
wyjasnienia i zmiana tresci SWZ 20.06.2023.doc doc 62.5 2023-06-22 09:38:38 Public message
ogłoszenie o sprostowaniu 27.06.2023.pdf pdf 66.11 2023-06-27 09:19:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert .docx docx 18.62 2023-06-29 09:40:18 Public message
Informacja o wyniku - cz 1.rtf rtf 68.96 2023-07-13 10:47:23 Public message
Informacja o wyniku - cz 7.rtf rtf 69.89 2023-07-13 10:47:53 Public message
Informacja o wyniku - cz 5.rtf rtf 69.79 2023-07-14 11:44:24 Public message
Informacja o wyniku - cz 2.rtf rtf 69.38 2023-08-04 14:46:03 Public message
Informacja o wyniku - cz 6.rtf rtf 72.52 2023-08-16 09:58:49 Public message
Informacja o wyniku - cz 4.rtf rtf 70.99 2023-08-25 09:16:17 Public message
Informacja o wyniku - cz 3.rtf rtf 69.56 2023-08-25 12:35:49 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane.pdf pdf 182.1 2023-09-25 11:26:32 Public message

Announcements

2023-09-25 11:26 Agata Rekuć ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-25 12:35 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 3

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-08-25 09:16 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 4

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-08-16 09:58 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 6

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-08-04 14:46 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 2

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-07-14 11:44 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 5

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-07-13 10:47 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 7

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-07-13 10:47 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 1

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-06-29 09:40 Agata Rekuć informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].docx

2023-06-29 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia : 273 023,68 zł brutto, w tym:
1. 19 918,09
2. 125 550,00
3. 9 575,00
4. 19 916,00
5. 50 000,00
6. 15 067,50
7. 32 997,09
2023-06-27 09:19 Agata Rekuć ogłoszenie o sprostowaniu

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2023-06-22 09:40 Agata Rekuć ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-22 09:38 Agata Rekuć wyjasnienia i zmiana treści SWZ

wyjasnienia i zmiana [...].doc

2023-06-20 14:48 Agata Rekuć informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert

informacja o zmianie [...].doc

2023-06-20 09:00 Agata Rekuć Załącznik nr 2 do części 6

Część nr 6 - Wytworn [...].docx

2023-06-20 08:59 Agata Rekuć załącznik nr 2 do części 3

Część nr 3 - Anality [...].docx

2023-06-14 09:23 Agata Rekuć wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

wyjasnienia i zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1698