Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IN.271.4.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 282013P w m. Popowo - Ignacewo dz. nr 19 i 23, m. Popowo Tomkowe dz. nr 151

Agnieszka ADAMSKA
Gmina Mieleszyn
Deadlines:
Published : 23-05-2023 12:13:00
Placing offers : 07-06-2023 09:00:00
Offers opening : 07-06-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db5b6e-f8e6-deed-5483-a300109e261d-1.pdf pdf 152.52 2023-05-23 12:13:00 Proceeding
Projekt_umowy.pdf pdf 402.18 2023-05-23 12:13:00 Proceeding
swz IN.271.4.2023.pdf pdf 734.83 2023-05-23 12:13:00 Proceeding
załacznik nr 7 projekt budowlany.zip zip 10109.28 2023-05-23 12:13:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 6 SWZ.docx docx 39.47 2023-05-23 12:13:00 Proceeding
wyjasnienie z dnia 05 06 2023.pdf pdf 223.95 2023-06-05 13:51:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie IN.721.4.2023 podpis.pdf pdf 179.98 2023-06-07 11:52:54 Public message
informacja o wyborze oferty na stronę podpis.pdf pdf 263.29 2023-06-16 11:02:16 Public message

Announcements

2023-06-16 11:02 Agnieszka ADAMSKA Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-07 11:52 Agnieszka ADAMSKA Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-07 09:00 Buyer message IN.271.4.2023
Zamawiający publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 282013P w m. Popowo - Ignacewo dz. nr 19 i 23, m. Popowo Tomkowe dz. nr 151

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 646 593,05 zł brutto.
2023-06-05 13:51 Agnieszka ADAMSKA Odpowiedź na pytania do ogłoszenia.

wyjasnienie z dnia 0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 372