Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.29.2023 AZP.25.1.29.2023 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 2 części

Deadlines:
Published : 17-05-2023 10:03:00
Placing offers : 14-06-2023 09:00:00
Offers opening : 14-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.78 2023-05-17 10:03:00 Proceeding
SWZ 1.29.docx docx 134.05 2023-05-17 10:03:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy(3).docx docx 81.56 2023-05-17 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ(1).doc doc 171.5 2023-05-17 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-05-17 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy.docx docx 90.78 2023-05-17 10:03:00 Proceeding
Załączniki do części 1.docx docx 72.69 2023-05-17 10:03:00 Proceeding
Załączniki do części 2.docx docx 71.63 2023-05-17 10:03:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert .docx docx 51.09 2023-06-14 09:33:47 Public message
Informacja o wyniku cz 1.rtf rtf 1063.72 2023-07-31 11:14:08 Public message
Informacja o wyniku cz 2.rtf rtf 1063.63 2023-07-31 11:14:36 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 113.42 2023-09-01 10:45:35 Public message

Announcements

2023-09-01 10:45 Agata Rekuć ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-31 11:14 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 2

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-07-31 11:14 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 1

Informacja o wyniku [...].rtf

2023-06-14 09:33 Agata Rekuć informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-06-14 09:00 Buyer message Kwota: 3 395000,00 zł brutto, w tym:

Część nr 1: 1 785 000,00 zł
Część nr 2: 1 610 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 677