Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.34.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 3 części - AZP.25.1.34.2023

Awatar Pracownika
Barbara Dokert-Świsłocka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 08-05-2023 09:16:00
Placing offers : 07-06-2023 09:00:00
Offers opening : 07-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS089-275958-pl.pdf pdf 131.56 2023-05-08 09:16:00 Proceeding
SWZ.docx docx 155.22 2023-05-08 09:16:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 84.36 2023-05-08 09:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2-6 do SWZ_Część1-3.zip zip 240.67 2023-05-08 09:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 169.5 2023-05-08 09:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-05-08 09:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 64.16 2023-06-07 09:43:12 Public message
Informacja o wyborze oferty_cz. 1-3.docx docx 65.34 2023-06-26 13:36:53 Public message
OPZ cz_1 - Chłodziarka laboratoryjna_modyfikacja.docx docx 91.42 2023-05-25 09:43:54 Public message
OPZ cz_3 -Lodówka do przechowywania odpadów_modyfikacja.docx docx 85.81 2023-05-25 09:43:54 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_25.05.2023.doc doc 98.5 2023-05-25 09:43:54 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_02.06.2023.doc doc 87.5 2023-06-02 13:43:26 Public message
OPZ cz_1 - Chłodziarka laboratoryjna_modyfikacja 1.docx docx 91.42 2023-06-02 13:43:26 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS159-504788-pl.pdf pdf 139.72 2023-08-21 09:17:10 Public message

Announcements

2023-08-21 09:17 Barbara Dokert-Świsłocka ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-26 13:36 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na cz. 1-3

Informacja o wyborze [...].docx

2023-06-07 09:43 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-06-07 09:00 Buyer message Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
Część nr 1 Urządzenia chłodnicze- laboratoryjne 1 zestaw - 122 000,00 zł brutto
Część nr 2 Zamrażarki 2 szt. - 28 000,00 zł brutto
Część nr 3 Lodówka do przechowywania odpadów biologicznych i medycznych 1 szt. - 8 000,00 zł brutto
SUMA: 158 000,00 zł brutto
2023-06-02 13:43 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_02.06.2023

wyjaśnienia i zmiana [...].doc

OPZ cz_1 - Chłodziar [...].docx

2023-05-25 09:43 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ_25.05.2023

OPZ cz_1 - Chłodziar [...].docx

OPZ cz_3 -Lodówka do [...].docx

wyjaśnienia i zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 724