Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00196525/01 Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E

Awatar Pracownika
Jolanta Wójcik
Powiat Poddębicki
Deadlines:
Published : 27-04-2023 15:53:00
Placing offers : 15-05-2023 09:00:00
Offers opening : 15-05-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 77.52 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
SWZ - PRI.272.3.2023.docx docx 2387.95 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
SWZ - PRI.272.3.2023.pdf pdf 17452.54 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 2333.42 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc doc 2384 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie oddanie zasobów do dyspozycji.doc doc 2357 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu oddającego zasoby o spełnieniu warunków i wykluczeniu.doc doc 2376 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców składających ofertę wspólnie.doc doc 2365 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Umowa nakładki (projekt).docx docx 75 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie GK.docx docx 2323.52 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji Wykonawcy Pomiotu.doc doc 2369.5 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz robót.docx docx 2325.29 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Dokumentacja.zip zip 3668.87 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Pełnomocnictwo (oferta wspólna).docx docx 14.84 2023-04-27 15:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postepowania PRI.272.3.2023.pdf pdf 115.33 2023-06-05 14:01:19 Public message
Pytanie i odpowiedź 1.docx docx 2317.91 2023-05-04 15:31:49 Public message
Pytanie i odpowiedź 1.pdf pdf 303.57 2023-05-04 15:31:49 Public message
Pytanie i odpowiedź 08.05.2023r..docx docx 2317.98 2023-05-08 15:04:26 Public message
Pytanie i odpowiedź.pdf pdf 309.34 2023-05-08 15:04:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.05.2023r..pdf pdf 35.1 2023-05-10 12:54:25 Public message
zmiana treści SWZ i ogłoszenia z 10.05.2023r..pdf pdf 805.35 2023-05-10 12:54:25 Public message
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia z dnia 10.05.2023r..docx docx 2324.88 2023-05-10 12:54:25 Public message
Odpowiedzi na pytania z 9.05.2023 r..pdf pdf 175.1 2023-05-10 12:54:25 Public message
Odpowiedzi na pytania z 9.05.2023 r..docx docx 2320.54 2023-05-10 12:54:25 Public message
Załacznik Nr 10 - Dokumentaja poprawiona.zip zip 4105.99 2023-05-10 12:54:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert PRI.272.3.2023.doc doc 54 2023-05-15 11:18:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert PRI.272.3.2023.pdf pdf 698.88 2023-05-15 11:18:25 Public message
Informacja o wyniku postępowania - PRI.272.3.2023 Strona.doc doc 2416.5 2023-05-26 10:54:35 Public message
Informacja o wyniku postępowania - PRI.272.3.2023 Strona.pdf pdf 1361.32 2023-05-26 10:54:35 Public message

Announcements

2023-06-05 14:01 Jolanta Wójcik Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-26 10:54 Jolanta Wójcik Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - PRI.272.3.2023

Informacja o wyniku [...].doc

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-05-15 11:18 Jolanta Wójcik Informacja z otwarcia ofert (w załączeniu)

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-15 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia dla zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E” zamierza przeznaczyć kwotę :
Część nr 1 – Remont drogi powiatowej Nr 3705E dł. 1,0 km w kwocie 1 163 347,00 zł,
Część nr 2 – Remont drogi powiatowej Nr 3701E dł. 1,0 km w kwocie 1 146 647,00 zł,
Część nr 3 – Remont drogi powiatowej Nr 3730E dł. 1,5 km w kwocie 1 655 778,00 zł,


2023-05-10 12:54 Dorota Tylki Zmiana treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SWZ i [...].pdf

Zmiana treści SWZ i [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Załacznik Nr 10 - Do [...].zip

2023-05-08 15:04 Dorota Tylki Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 08.05.2023r. wraz z odpowiedzią

Pytanie i odpowiedź [...].docx

Pytanie i odpowiedź. [...].pdf

2023-05-04 15:31 Jolanta Wójcik Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 04.05.2023 r. wraz z odpowiedzią.

Pytanie i odpowiedź [...].docx

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 923