Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KMR/PN/01/2023 Dostawa w formie leasingu operacyjnego 1 sztuki autobusu komunikacji miejskiej o napędzie hybrydowym o długości 18 m.

Deadlines:
Published : 18-04-2023 14:36:00
Placing offers : 31-05-2023 09:00:00
Offers opening : 31-05-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 144.15 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc doc 119.5 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Formularz JEDZ.xml xml 97.89 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 2 - Wzór informacji dot. przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 17.19 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy - wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 8332014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szc.docx docx 19.69 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 3A – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833_2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałan.docx docx 42.43 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 4 - Aktualność oświadczenia JEDZ i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 16.97 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 5 - Wymagania techniczne_H18.docx docx 56.89 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 6 - Wzór protokołu odbioru technicznego_końcowego.docx docx 22.59 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 7 - Wzór wykazu wykonanych dostaw.DOCX DOCX 20.46 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 8 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 17.72 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Zał. 9 - Wzór umowy.docx docx 94.06 2023-04-18 14:36:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia PN 01 2023.docx docx 110.98 2023-04-18 14:36:14 Proceeding
Zał. 1 - Formularz oferty.DOCX DOCX 36.63 2023-04-18 14:36:17 Proceeding
2023.06.19 Informacja o wyborze.pdf pdf 55.74 2023-06-19 08:16:45 Public message
2023.05.05 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 875.52 2023-05-05 11:58:35 Public message
2023.05.05 Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 68.22 2023-05-05 11:58:35 Public message
2023.05.05 Tekst jednolity.zip zip 445.75 2023-05-05 11:58:35 Public message
2023.05.16 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 530.25 2023-05-16 13:24:51 Public message
2023.05.16 Sprosotwanie ogłoszenia.pdf pdf 67.84 2023-05-16 13:24:51 Public message
2023.05.16 Dokumenty.zip zip 5766.87 2023-05-16 13:24:51 Public message
2023.05.16 Tekst jednolity.zip zip 368.94 2023-05-16 13:24:51 Public message
2023.05.19 Informacja.pdf pdf 129.08 2023-05-19 14:55:19 Public message
2023.05.22 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 98.58 2023-05-22 09:40:43 Public message
2023.05.22 Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 71.25 2023-05-22 09:40:43 Public message
2023.05.22 Tekst jednolity.zip zip 370.09 2023-05-22 09:40:43 Public message
2023.05.31 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 2.pdf pdf 101.94 2023-05-31 12:21:12 Public message
2023.06.02 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 235.27 2023-06-02 14:28:20 Public message

Announcements

2023-06-19 08:16 Dariusz Folwarczny Informacja o wyborze oferty.

2023.06.19 Informacj [...].pdf

2023-06-02 14:28 Dariusz Folwarczny W załączniku zbiorcze zestawienie ofert.

2023.06.02 Zbiorcze [...].pdf

2023-05-31 12:21 Dariusz Folwarczny W załączniku informacja o kwocie.

2023.05.31 Informacj [...].pdf

2023-05-22 09:40 Dariusz Folwarczny W załączniku odpowiedzi na pytania wraz z sprostowaniem ogłoszenia i tekstem jednolitym.

2023.05.22 Odpowiedz [...].pdf

2023.05.22 Sprostowa [...].pdf

2023.05.22 Tekst jed [...].zip

2023-05-19 14:55 Dariusz Folwarczny W załączniku informacja.

2023.05.19 Informacj [...].pdf

2023-05-16 13:24 Dariusz Folwarczny W załączniku sprostowanie ogłoszenia wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawców, tekstem jednolitym i dokumentami.

2023.05.16 Odpowiedz [...].pdf

2023.05.16 Sprosotwa [...].pdf

2023.05.16 Dokumenty [...].zip

2023.05.16 Tekst jed [...].zip

2023-05-05 11:58 Dariusz Folwarczny W załączniku odpowiedzi na pytania oraz tekst jednolity.

2023.05.05 Odpowiedz [...].pdf

2023.05.05 Sprostowa [...].pdf

2023.05.05 Tekst jed [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1958