Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.22.2022 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kirejewszczyzna, Reszkowce oraz ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 07-04-2023 12:22:00
Placing offers : 28-04-2023 10:00:00
Offers opening : 28-04-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu1.pdf pdf 252.67 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES (1).pdf pdf 817.1 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.doc doc 58.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy.doc doc 59 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 Formularz ofertowy.doc doc 58 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 Formularz ofertowy.doc doc 70 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 Formularz ofertowy.doc doc 70 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.6 Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.7 Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 38.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Ośw. podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 38 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Ośw. Podwykonawcy.doc doc 37 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info.doc doc 30 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 30 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info.doc doc 30 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 381 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.2 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 377.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.3 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 377.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4.4 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 266 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4.5 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 268 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4.6 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 267 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4.7 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 267 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 36.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 34.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wykaz osób do realizacji zamowienia.doc doc 43 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7a Wykaz osób do realizacji zamowienia.doc doc 53.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 63 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług.doc doc 46.5 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
10.1 Dokumentacja projektowa.zip zip 42728.54 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
10.2 Dokumentacja projektowa.zip zip 42387 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
10.3 Dokumentacja projektowa.zip zip 44931.08 2023-04-07 12:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.51 2023-04-21 11:46:44 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.BES (1).pdf pdf 284.73 2023-04-19 12:53:01 Public message
Załącznik nr 1 - Przekroje poprzeczne Reszkowce.pdf pdf 227.16 2023-04-19 12:53:01 Public message
Załącznik nr 2 - Badania geotechniczne Reszkowce.pdf pdf 8842.66 2023-04-19 12:53:01 Public message
Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.BES.pdf pdf 298.33 2023-04-21 14:12:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.51 2023-04-21 14:12:36 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (1).BES.pdf pdf 268.34 2023-04-28 08:42:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert (1).BES.pdf pdf 291.88 2023-04-28 12:53:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I.BES.pdf pdf 334.79 2023-05-23 12:41:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II.BES.pdf pdf 334.46 2023-05-23 12:46:32 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III.BES.pdf pdf 338.49 2023-05-23 13:02:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część IV.BES.pdf pdf 337.85 2023-05-23 13:07:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V.BES.pdf pdf 337.85 2023-05-23 13:11:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część VI.BES.pdf pdf 337.66 2023-05-23 13:17:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część VII.BES.pdf pdf 337.58 2023-05-23 13:20:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 204.74 2023-06-02 09:48:36 Public message

Announcements

2023-06-02 09:48 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-23 13:20 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część VII

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-23 13:17 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część VI

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-23 13:11 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-23 13:07 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część IV

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-23 13:02 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-23 12:46 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-23 12:41 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-28 12:53 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-28 08:42 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-21 14:12 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-21 14:12 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 2 wraz z [...].pdf

2023-04-19 12:53 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Załącznik nr 1 - Prz [...].pdf

Załącznik nr 2 - Bad [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1070