Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-261-6/23 Druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych

Zamówienia Publiczne
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 04-04-2023 14:44:00
Placing offers : 12-04-2023 12:00:00
Offers opening : 12-04-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023.BZP 00164031.01.pdf pdf 170.37 2023-04-04 14:44:00 Proceeding
1.0 Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 1, 3 i 4, znak sprawy ZP-261-6.23.pdf pdf 546.96 2023-04-04 14:44:00 Proceeding
1.1 Załącznik nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy (ZP-261-6.23).pdf pdf 418.55 2023-04-04 14:44:00 Proceeding
1.2 Załączniki nr 3 i 4 do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 53.44 2023-04-04 14:44:00 Proceeding
1.3 Załącznik nr 5 do SWZ - plik wykonawczy do wykonania wydruków próbnych.pdf pdf 12398.61 2023-04-04 14:44:00 Proceeding
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 209.44 2023-04-12 12:27:28 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 215.47 2023-04-13 10:05:38 Public message

Announcements

2023-04-13 10:05 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-12 12:27 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

2. Informacja z otwa [...].pdf

2023-04-12 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia podstawowego (bez wznowienia) zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości 59422,59 PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 59/100).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 192