Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00162852/01 Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec-Montowo

Awatar Pracownika
Benedykta Napierska
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 04-04-2023 09:21:00
Placing offers : 24-04-2023 10:00:00
Offers opening : 24-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 7575.65 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Przedmiar.zip zip 140.21 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
STWiOR.zip zip 1610.46 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.87 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 605.77 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Zał.do SWZ_oferta.docx docx 74.45 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Zał.do SWZ_oświadczenie grupa kapitalowa.doc doc 254 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Zał.do SWZ_oświadczenie podmiot.doc doc 272.5 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Zał.do SWZ_oświadczenie Wykonawca.doc doc 268.5 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Zał.do SWZ_projekt umowy.pdf pdf 435.16 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Zał.do SWZ_wykaz osób, podmiotów.doc doc 254.5 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
Zał.do SWZ_wykaz zamówienia podobne.doc doc 258 2023-04-04 09:21:00 Proceeding
zmiana SWZ.doc doc 104 2023-04-11 13:13:25 Public message
STWiOR.zip zip 1608.22 2023-04-11 13:13:25 Public message
dokumentacja.zip zip 7512.16 2023-04-11 13:13:25 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu.pdf pdf 36.49 2023-04-11 13:13:25 Public message
Odpowiedz na zapytanie.doc doc 109.5 2023-04-19 15:27:17 Public message
Załacznik nr 1_1.pdf pdf 1269.14 2023-04-21 07:11:18 Public message
Załącznik nr 2_1.pdf pdf 317.15 2023-04-21 07:11:18 Public message
Załącznik nr 2_2.pdf pdf 38.57 2023-04-21 07:11:18 Public message
Załącznik nr 2_3.pdf pdf 170.42 2023-04-21 07:11:18 Public message
Załącznik nr 1_2.pdf pdf 223.67 2023-04-21 07:11:18 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert.odt odt 50.05 2023-04-24 12:07:47 Public message
Informacja o wyborze.doc doc 92.5 2023-05-04 11:43:26 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.18 2023-05-18 11:42:05 Public message
Ogloszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 53.56 2023-11-22 15:34:00 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.docx docx 53.59 2023-04-24 10:00:00 Public message

Announcements

2023-11-22 15:34 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogloszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-18 11:42 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-04 11:43 Benedykta Napierska Informacja o odrzuconych oferta, wykluczonych wykonawcach, wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2023-04-24 12:07 Benedykta Napierska Informacja z otwarcia ofert

1_Informacja z otwar [...].odt

2023-04-24 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2023-04-21 07:11 Benedykta Napierska Załączniki do odpowiedzi na zapytania

Załacznik nr 1_1.pdf

Załącznik nr 2_1.pdf

Załącznik nr 2_2.pdf

Załącznik nr 2_3.pdf

Załącznik nr 1_2.pdf

2023-04-19 15:27 Benedykta Napierska Wyjaśnienia treści SWZ.

Odpowiedz na zapytan [...].doc

2023-04-11 13:13 Benedykta Napierska Zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Dokumentacja
STWiOR

zmiana SWZ.doc

STWiOR.zip

dokumentacja.zip

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 947