Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AG-TB-261-1/23 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

Tomasz Buczyński
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Obsługi publiczności i organizacji imprez
Deadlines:
Published : 31-03-2023 14:11:00
Placing offers : 13-04-2023 12:00:00
Offers opening : 13-04-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości:

104 980,50 PLN

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 504 269 034

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2.1 Załącznik nr 1 do zaproszenia Informacje proceduralne oraz RODO.docx docx 24.53 2023-03-31 14:11:00 Proceeding
2.2 Załącznik nr 2 do zaproszenia OPZ.docx docx 40.48 2023-03-31 14:11:00 Proceeding
2.3 Załącznik nr 3 do zaproszenia UMOWA 2023.docx docx 2077.76 2023-03-31 14:11:00 Proceeding
2.3.2 Załącznik nr 2 do Umowy - Cennik Usług cateringowych.docx docx 20.25 2023-03-31 14:11:00 Proceeding
2.3.3 Załącznik nr 3 do Umowy Wzór zlecenia.docx docx 17.25 2023-03-31 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.07 2023-03-31 14:11:00 Proceeding
2. Zaproszenie 2023.docx docx 2121.61 2023-03-31 14:11:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 2104.98 2023-05-05 13:27:44 Public message

Announcements

2023-05-05 13:27 Tomasz Buczyński W związku z prowadzonym przez Muzeum Śląskie postępowaniem:
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach, znak sprawy AG-TB-261-1/2, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego otwartego, zgodnie z „Regulaminem udzielania i realizacji zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych”, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach nr 2/2021 z dnia 11.01.2021 r., dalej „Regulamin., informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2023-04-13 12:43 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach - 1 pc. Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Jakość 30% W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w celu oceny oferty w kryterium „Jakość”, Wykonawca składa wraz z ofertą poprzez platformę zakupową następujące przedmiotowe środki: sporządzoną w postaci elektronicznej dokumentację fotograficzną przedstawiającą podanie posiłków przygotowanych i podanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz sylwetkę kelnerki/kelnera w ujęciu od przodu i z tyłu (2 zdjęcia), w stroju który Wykonawca zamierza przeznaczyć na potrzebę realizacji niniejszego zamówienia (twarz kelnerki/kelnera można zanonimizować). Fotografie muszą być wyraźne, kolorowe zapisane w formacie umożliwiającym ich otworzenie w ogólnodostępnym i bezpłatnym oprogramowaniu kompatybilnym z systemem Windows 10. Attachment required (0)
3 Oświadczenie wykonawcy - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 419