Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.24.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 6 części - AZP.25.1.24.2023

Awatar Pracownika
Barbara Dokert-Świsłocka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 31-03-2023 09:02:00
Placing offers : 28-04-2023 09:00:00
Offers opening : 28-04-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS065-190103-pl.pdf pdf 174.34 2023-03-31 09:02:00 Proceeding
SWZ.docx docx 155.16 2023-03-31 09:02:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 84.87 2023-03-31 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2-6 do SWZ_Część1-6.zip zip 476.32 2023-03-31 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 170 2023-03-31 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-03-31 09:02:00 Proceeding
2023-OJS115-355603-pl.pdf pdf 131.89 2023-06-16 09:13:09 Public message
OPZ cz_1 do pom. koncentracji DNA_8miejsc_modyfikacja.docx docx 86.07 2023-04-19 10:53:03 Public message
OPZ cz_2 do pomiaru koncentracji DNA_1 miejsce_modyfikacja.docx docx 85.76 2023-04-19 10:53:03 Public message
OPZ cz_3 wirówka próbkowa_modyfikacja.docx docx 86.74 2023-04-19 10:53:03 Public message
OPZ cz_4 wirówka mikropłytek_modyfikacja.docx docx 87.62 2023-04-19 10:53:03 Public message
OPZ cz_5 zamrażarka jednodrzwiowa_modyfikacja.docx docx 85.73 2023-04-19 10:53:03 Public message
OPZ cz_6 zamrażarka dwudrzwiowa_modyfikacja.docx docx 86.95 2023-04-19 10:53:03 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_19.04.2023.doc doc 119.5 2023-04-19 10:53:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 64.09 2023-04-28 09:56:29 Public message
Informacja o wyborze oferty_cz. 1-5, unieważnieniu cz. 6.docx docx 66.68 2023-05-19 11:09:55 Public message

Announcements

2023-06-16 09:13 Barbara Dokert-Świsłocka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS115-355603-p [...].pdf

2023-05-19 11:09 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na cz. 1-5 oraz unieważnieniu cz. 6

Informacja o wyborze [...].docx

2023-04-28 09:56 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-04-28 09:00 Buyer message Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia: 349 145,86 złotych brutto, w tym:
Część nr 1 Urządzenie do pomiaru koncentracji DNA (typ 1) 1 kpl. - 25 430,50
Część nr 2 Urządzenie do pomiaru koncentracji DNA (typ 2) 2 kpl. - 27 266,14
Część nr 3 Wirówka próbkowa 2 kpl. - 78 698,00
Część nr 4 Wirówka mikropłytek 2 kpl. - 123 988,32
Część nr 5 Zamrażarka laboratoryjna jednodrzwiowa 1 kpl. - 15 977,70
Część nr 6 Zamrażarka laboratoryjna dwudrzwiowa 3 kpl. - 77 785,20
2023-04-19 10:53 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ_19.04.2023

OPZ cz_1 do pom. kon [...].docx

OPZ cz_2 do pomiaru [...].docx

OPZ cz_3 wirówka pró [...].docx

OPZ cz_4 wirówka mik [...].docx

OPZ cz_5 zamrażarka [...].docx

OPZ cz_6 zamrażarka [...].docx

wyjaśnienia i zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1037