Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.271.7.2023 Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica

Mariola Darkowska
Gmina Winnica
Deadlines:
Published : 22-03-2023 13:09:00
Placing offers : 12-04-2023 09:00:00
Offers opening : 12-04-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie 2023 BZP 00146460.pdf pdf 116.64 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
swz IS.271.7.2023.pdf pdf 767.83 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
zal nr 1 formularz oferty IS.271.7.2023.docx docx 32.8 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
Zal nr 2 oswiadczenie IS.271.7.2023.docx docx 28.09 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
Zal nr 3 do SWZ IS.271.7.2023.docx docx 22.36 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
Zal nr 4 umowa IS.271.7.2023.pdf pdf 590.66 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
Zal nr 5 do SWZ IS.271.7.2023.docx docx 25.41 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
Zal nr 6 do SWZ IS.271.7.2023.docx docx 29.78 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
Zal nr 7 dokumentacja.zip zip 20986.75 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
Zal nr 8 do SWZ sciezka.pdf pdf 298.5 2023-03-22 13:09:00 Proceeding
Zal nr 9 do SWZ IS.271.7.2023.doc doc 79.5 2023-03-22 13:09:09 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #744406.pdf pdf 220.81 2023-04-12 10:02:59 Public message
informacja wybor oferty strona IS.271.7.2023.pdf pdf 322.56 2023-04-20 08:50:46 Public message

Announcements

2023-04-20 08:50 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica nr IS.271.7.2023.

informacja wybor ofe [...].pdf

2023-04-12 10:02 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację z otwarcia ofert dla postępowania Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-12 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 2.800.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 576