Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROSS.271.15.2023 II Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem dla Gminy Nowa Słupia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,

Deadlines:
Published : 10-03-2023 12:11:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załą…cznik nr 3 - wzór projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 331.12 2023-03-10 12:11:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 415.33 2023-03-10 12:11:00 Subject of the order
zapytanie_ofertowe_II dostawaPlatforma.pdf pdf 4379.77 2023-03-10 12:11:00 Subject of the order
Załą…cznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 73.23 2023-03-10 12:11:00 Criterion
wybór najkorzystniejszej oferty - dostawy.pdf pdf 467.57 2023-03-20 14:09:51 Public message

Announcements

2023-03-20 14:09 Mariusz Trepka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór najkorzystniej [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa sprzętu i oprgramowania Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Załą…cznik nr 3 - w [...].pdf

Załącznik nr 2 - Szc [...].pdf

zapytanie_ofertowe_I [...].pdf

1 pc. Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załą…cznik nr 1 - Fo [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Projektowane postanowienia umowy - Proszę potwierdzić akceptację projektowanych postanowień umowy wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzającego spełnienie przez oferowany procesor żądanej przez Zamawiającego wydajności. Oddzielnie dla laptopa i stacji roboczej. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368