Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Prowadzenie zajęć w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Sportu z przedmiotu "Wychowanie fizyczne"

Deadlines:
Published : 10-03-2023 09:18:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przedmiotu "Wychowanie fizyczne" na jednolitych wojskowych studiach magisterskich na kierunku Dowodzenie Inżynieria Bezpieczeństwa oraz na kursach,
w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

 

Ilość godzin: 

- ćwiczenia: 200 godzin

 

Łączna ilość godzin do przeprowadzenia w roku akademickim 2022/2023: 200 (jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut). 

 

Wymagania wobec wykonawcy:

- - posiadanie tytułu instruktora narciarstwa, instruktora gimnastyki, instruktora pływania;

- - posiadanie kompetencji merytorycznych do prowadzenia zajęć z wyżej wymienionych obszarów;

- - podpisanie umowy - zlecenia.

 

     Wykonawca będzie zobowiązany posiadać własny zestaw materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wg wskazań Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć zgodnie z kartą przedmiotu dostarczoną przez Zamawiającego. 

       Wykonawca będzie prowadził zajęcia opierając się na semestralnym rozkładzie zajęć. 

       Płatność za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin w danym miesiącu, dokonywana w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę rachunku,
na formularzu określonym przez Zamawiającego.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (odpisy dyplomów - kopie) i życiorys zawodowy oraz oświadczenie (wzór
w załączniku).
 

Powyższe informacje muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie występuje podatek vat.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oświadczenie.docx docx 11.95 2023-03-10 09:18:00 Proceeding
platforma zakupowa - klauzula informacyjna.docx docx 112.81 2023-03-10 09:18:00 Proceeding
wzór umowy-zlecenia_2022_2023_platforma zakupowa.doc doc 124 2023-03-10 09:18:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wychowanie fizyczne - ćwiczenia - 200 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 314