Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/II/2023 „Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie: Remont Sali do siatkówki/koszykówki w Hali Widowiskowo Sportowej w Zabrzu ul. Matejki 6”

Deadlines:
Published : 09-03-2023 14:59:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf pdf 150.7 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 899.43 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
SWZ.docx docx 133.8 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265199.jpg jpg 3811.62 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265202.jpg jpg 3477.03 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265206.jpg jpg 4119.45 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265209.jpg jpg 3931.72 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265213.jpg jpg 4054.04 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265217.jpg jpg 3354.26 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265221.jpg jpg 3057.31 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265223.jpg jpg 3415.88 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265225.jpg jpg 3313.4 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265228.jpg jpg 3240.63 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265231.jpg jpg 3518.25 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265238.jpg jpg 2813.84 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265242.jpg jpg 3595.78 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265246.jpg jpg 3276.94 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265249.jpg jpg 3079.59 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265253.jpg jpg 3127.28 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265256.jpg jpg 2804.92 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265260.jpg jpg 3209.36 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265264.jpg jpg 2906.34 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
1616493265268.jpg jpg 3543.38 2023-03-09 14:59:00 Proceeding
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 222.28 2023-03-14 13:42:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 35.37 2023-03-14 13:42:50 Public message
Odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 206.55 2023-03-15 10:13:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 212.7 2023-03-20 13:00:59 Public message

Announcements

2023-03-22 09:30 Agnieszka Misiak Informacja z otwarcia ofert KZP/1/II/2023 - sprostowanie
Zamawiający informuje, iż prostuje oczywistą omyłkę pisarską w informacji z otwarcia ofert wskazując, iż w niniejszym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert, a nie trzy.
MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
2023-03-20 13:00 Agnieszka Misiak Informacja z otwarcia ofert
KZP/1/II/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-20 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi na: 36 900,00 zł brutto.
2023-03-15 10:13 Iwona Gołkowska Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2023-03-14 13:42 Iwona Gołkowska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 501