Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GN.271.1.2023 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI NA ROK 2023”

Gmina Głogów Małopolski
Gmina Głogów Małopolski
Deadlines:
Published : 08-03-2023 12:09:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI NA ROK 2023”


Miejsce i termin złożenia oferty :

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. , 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1

(sekretariat  pok. Nr 1), w terminie do dnia 20.03.2023 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2023 r., godz. 915   pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp.  ul. Rynek 1.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie oafertowe na 2023 r.doc doc 201 2023-03-08 12:09:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI NA ROK 2023 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem oferty 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347