Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.3.2023.AM Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim

Aleksandra Martelus
Gmina Konstantynów Łódzki
Deadlines:
Published : 08-03-2023 08:41:00
Placing offers : 23-03-2023 12:00:00
Offers opening : 23-03-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 00124045_01 z dnia 07.03.2023 r..pdf pdf 152.2 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
SWZ ZP.271.3.2023.AM Budowa zatok parkingowych Al. Kombatantów.pdf pdf 449.2 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 49.61 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 i 3 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1.docx docx 26.69 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 15.24 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenia o aktualności danych.docx docx 18.96 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 i 7 do SWZ - Wykaz robót i wykaz osób.docx docx 34 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 357.92 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa.zip zip 15992.78 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zapisy dot. infrastruktury wod.-kan..pdf pdf 1157.81 2023-03-08 08:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie nr 2023BZP 0012514801 z dn. 08.03.2023.pdf pdf 36.01 2023-03-08 08:49:00 Public message
Zmiana treści SWZ z dn. 08.03.2023 r.pdf pdf 132.36 2023-03-08 08:50:25 Public message
ZP.271.3.2023.Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2023 r.pdf pdf 125.64 2023-03-23 14:33:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 04.04.2023 r.pdf pdf 136.1 2023-04-04 13:59:04 Public message

Announcements

2023-04-04 13:59 Aleksandra Martelus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 04.04.2023 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-23 14:33 Aleksandra Martelus Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2023 r.

ZP.271.3.2023.Inform [...].pdf

2023-03-23 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 50.000,00 zł brutto.
2023-03-08 08:50 Aleksandra Martelus Zmiana treści SWZ z dnia 08.03.2023 r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

2023-03-08 08:49 Aleksandra Martelus Ogłoszenie nr 2023/BZP 00125148/01 z dnia 08.03.2023 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 534