Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ.231.008.2023 Opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

Deadlines:
Published : 06-03-2023 12:57:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_008.pdf pdf 374.43 2023-03-06 12:57:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 9003.03 2023-03-06 12:57:00 Proceeding
ooz.pdf pdf 128.84 2023-03-06 12:57:11 Proceeding
info_z_otwarcia.pdf pdf 211.7 2023-03-20 14:15:38 Public message
oowp.pdf pdf 55.83 2023-03-23 09:13:41 Public message
unieważnienie.pdf pdf 208.96 2023-03-23 09:13:41 Public message

Announcements

2023-03-23 09:13 Przemysław Olszewski W załączeniu informacja o wyniku postępowania wraz z ogłoszeniem

oowp.pdf

unieważnienie.pdf

2023-03-23 08:57 Przemysław Olszewski The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-20 14:15 Przemysław Olszewski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

info_z_otwarcia.pdf

2023-03-20 09:00 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający przeznacza 135 578,02 zł. brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405