Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.15.2023 Zakup 2 szt. serwerów wraz z systemem operacyjnym w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Anna Małecka
Gmina Nowy Tomyśl Department: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Deadlines:
Published : 02-03-2023 07:08:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 144.57 2023-03-02 07:08:00 Proceeding
ZP.271.15.2023 SWZ .pdf pdf 1640.17 2023-03-02 07:08:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 695.13 2023-03-02 07:08:00 Proceeding
ZP.271.15.2023 załącznik nr 9- Projekt umowy.doc doc 126.5 2023-03-02 14:10:15 Public message
ZP.271.15.2023 Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 18.88 2023-03-02 14:12:44 Public message
ZP.271.15.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.37 2023-03-09 13:31:51 Public message
ZP.271.15.2023 Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 48.76 2023-03-09 13:31:51 Public message
ZP.271.15.2023 załącznik nr 1 - Formularz oferty - Korekta z dnia 09.03.2023.docx docx 86.87 2023-03-09 13:31:51 Public message
ZP.271.15.2023 załącznik nr 7 - OPZ - Korekta z dnia 09.03.2023.docx docx 47.94 2023-03-09 13:31:51 Public message
ZP.271.15.2023 Wyjaśnienia do SWZ z dnia 14.03.docx docx 42.11 2023-03-14 13:23:18 Public message
ZP. 271.15.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 14.03.2023.pdf pdf 37.38 2023-03-14 13:23:18 Public message
ZP. 271.15.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.03.2023.pdf pdf 37.38 2023-03-15 12:38:21 Public message
ZP.271.15.2023 Wyjaśnienia do SWZ z dnia 15.03.docx docx 44.42 2023-03-15 12:38:21 Public message
ZP.271.15.2023 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.docx docx 854.67 2023-03-20 09:09:07 Public message
ZP.271.15.2023 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 887.81 2023-03-20 15:06:55 Public message

Announcements

2023-03-20 15:06 Rafał Kornosz Informacja z otwarcia ofert

ZP.271.15.2023 Infor [...].docx

2023-03-20 09:09 Rafał Kornosz INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

ZP.271.15.2023 Infor [...].docx

2023-03-15 12:38 Anna Małecka WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 15-03-2023

ZP. 271.15.2023 Ogło [...].pdf

ZP.271.15.2023 Wyjaś [...].docx

2023-03-14 13:23 Anna Małecka WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 14-03-2023

ZP.271.15.2023 Wyjaś [...].docx

ZP. 271.15.2023 Ogło [...].pdf

2023-03-09 13:31 Rafał Kornosz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i wyjaśnienia treści SWZ.

ZP.271.15.2023 Ogłos [...].pdf

ZP.271.15.2023 Wyja [...].docx

ZP.271.15.2023 załąc [...].docx

ZP.271.15.2023 załąc [...].docx

2023-03-02 14:12 Rafał Kornosz WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.271.15.2023 Wyja [...].docx

2023-03-02 14:10 Rafał Kornosz Załącznik nr 9 – Projekt umowy

ZP.271.15.2023 załąc [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1022