Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.2.5.2023 Usługa Wdrożenia i Wsparcia Technicznego Platformy - oprogramowania LMS

Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 24-02-2023 12:19:00
Placing offers : 07-06-2023 09:00:00
Offers opening : 07-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - publikacja.pdf pdf 129.59 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
SWZ.docx docx 108.29 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 36.81 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ wraz z załącznikami do OPZ.zip zip 169.56 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 32.85 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 13.6 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - JEDZ.doc doc 165.5 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 27.03 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 89.14 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności lub o przynależności do tej grupy kapitałowej.docx docx 27.38 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 27 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.docx docx 33.35 2023-02-24 12:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 192.68 2023-06-07 10:45:09 Public message
zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.docx docx 18.46 2023-03-08 11:35:30 Public message
odwołanie.zip zip 2501.59 2023-03-08 11:35:30 Public message
zmiana treści SWZ - 1.docx docx 22.61 2023-03-13 15:26:59 Public message
zmiana treści SWZ - 2.docx docx 20.76 2023-03-22 14:21:15 Public message
sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu - przekazanie.pdf pdf 70.71 2023-03-22 14:21:15 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2023-OJS060-174772-pl.pdf pdf 65.81 2023-03-24 09:07:37 Public message
zmiana treści SWZ - 3.docx docx 20.83 2023-04-05 09:40:48 Public message
sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu - 3 - publikacja.pdf pdf 65.94 2023-04-05 09:40:48 Public message
zmiana treści SWZ - 4.docx docx 20.81 2023-04-19 09:30:03 Public message
sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu - 4 - publikacja.pdf pdf 65.59 2023-04-19 09:30:03 Public message
zmiana treści SWZ - 5.docx docx 20.91 2023-05-08 09:17:51 Public message
sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu - 5 - publikacja.pdf pdf 66.06 2023-05-08 09:17:51 Public message
zmiana treści SWZ - po wyroku KIO.docx docx 22.26 2023-05-12 13:10:34 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx docx 97.26 2023-05-12 13:10:34 Public message
Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz funkcjonalności Platformy LMS - po zmianach.docx docx 98.35 2023-05-12 13:10:34 Public message
Załącznik nr 2 do OPZ - opis sposobu przygotowania i prezentacji próbki - po zmianach.docx docx 31.46 2023-05-12 13:10:34 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - OPZ - po zmianach.docx docx 58.4 2023-05-12 13:10:34 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy - po zmianach.docx docx 89.3 2023-05-12 13:10:34 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w AZP.25.2.5.2023.docx docx 28.1 2023-08-04 14:36:49 Public message
zmiana treści SWZ - zmiana terminu - 7.docx docx 20.84 2023-05-27 17:27:26 Public message
sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu - 7 - przekazanie.pdf pdf 70.71 2023-05-27 17:27:26 Public message
zmiana odpowiedzi na pytanie i zmiana treści SWZ - 7.docx docx 15.3 2023-05-25 15:40:49 Public message
sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu - 7 - publikacja.pdf pdf 65.7 2023-05-30 09:09:11 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja.pdf pdf 103.37 2023-09-01 09:36:55 Public message

Announcements

2023-09-01 09:36 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-04 14:36 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-06-07 10:45 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-06-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę - 1 620 764,85 zł.
2023-05-30 09:09 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu opublikowane sprostowanie ogłoszenia - zmiana terminu składnia i otwarcia ofert w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-05-27 17:27 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert - w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

zmiana treści SWZ - [...].docx

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-05-25 15:40 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zmiana odpowiedzi na pytanie i zmiana treści SWZ w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

zmiana odpowiedzi n [...].docx

2023-05-12 13:10 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zmiana treści SWZ w związku z wyrokiem KIO, wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w związku z pytaniami Wykonawców oraz zmienione załączniki do SWZ w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

zmiana treści SWZ - [...].docx

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Załącznik nr 1 do OP [...].docx

Załącznik nr 2 do OP [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 8 do SW [...].docx

2023-05-08 09:17 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert - w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

zmiana treści SWZ - [...].docx

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-04-19 09:30 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert - w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

zmiana treści SWZ - [...].docx

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-04-05 09:40 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert - w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

zmiana treści SWZ - [...].docx

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-03-24 09:07 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - publikacja 24.03.2023

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-03-22 14:21 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert - w postępowaniu AZP.25.2.5.2023

zmiana treści SWZ - [...].docx

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-03-13 15:26 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zmiana treści SWZ.

zmiana treści SWZ - [...].docx

2023-03-08 11:35 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego wraz z treścią odwołania.

zawiadomienie o złoż [...].docx

odwołanie.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1488