Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 29/PN/ZP/D/2023 29/PN/ZP/D/2023 Dostawy materiałów opatrunkowych dla USK im WAM-CSW w Łodzi

Deadlines:
Published : 22-02-2023 12:19:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
29_2023_SWZ.docx docx 213.96 2023-02-22 12:19:00 Proceeding
29_2023-Załacznik nr 2 do SWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy.xlsx xlsx 42.16 2023-02-22 12:19:00 Proceeding
29_2023 -Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.docx docx 37.41 2023-02-22 12:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 22.02.2023.pdf pdf 319.79 2023-02-22 12:19:00 Proceeding
Odpowiedzi na stronę.pdf pdf 2652.58 2023-03-13 13:08:06 Public message
Komunikat Publiczny na Platforę.pdf pdf 309.57 2023-03-16 12:46:15 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 327.07 2023-03-20 14:19:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert -skan.pdf pdf 473.22 2023-03-20 14:19:39 Public message
29_2023_Kwota na sfinansowanie zamówienia.doc doc 360.5 2023-03-20 09:00:00 Public message

Announcements

2023-03-20 14:19 Magdalena Sawicka Dzień dobry
W załączniku Zamawiający udostępnia pismo z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Sekretarz Magdalena Sawicka

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-20 09:00 Buyer message W załączeniu Zamawiający udostępnia kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia

29_2023_Kwota na sfi [...].doc

2023-03-16 12:46 Magdalena Sawicka Dzień dobry
W załączniku Zamawiający udostępnia pismo dotyczące Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza Asortymentowo -
Cenowego.
Z poważaniem
Sekretarz Magdalena Sawicka

Komunikat Publiczny [...].pdf

2023-03-13 13:08 Magdalena Sawicka Dzień dobry. W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, w załączniku udostępniam pismo z odpowiedziami.
Z poważaniem
Sekretarz Magdalena Sawicka

Odpowiedzi na stronę [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625