Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.272.4.7.2023 „Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

Deadlines:
Published : 20-02-2023 08:01:00
Placing offers : 06-03-2023 10:00:00
Offers opening : 06-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1160.02 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru gazu.docx docx 23.75 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 31.14 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.doc doc 84 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 92.41 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.docx docx 91.47 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (1).docx docx 90.17 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. ochrony taryfowej.pdf pdf 127.71 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Załączniki nr 8 - Wzór oświadczenia odbiorcy paliw gazowych.pdf pdf 323.77 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.69 2023-02-20 08:01:00 Proceeding
MODYFIKACJA SWZ.pdf pdf 770.14 2023-02-27 14:17:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.93 2023-02-27 14:17:10 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 571.75 2023-02-27 14:17:10 Public message
Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru gazu - po modyfikacji.docx docx 23.79 2023-02-27 14:17:10 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - po modyfikacji.docx docx 31.32 2023-02-27 14:17:10 Public message
Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy - po modyfikacji.doc doc 84.5 2023-02-27 14:17:10 Public message
Informacj o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 425.47 2023-03-06 10:11:22 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 122.49 2023-03-06 13:38:59 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 137.89 2023-03-14 09:15:34 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 74.69 2023-05-24 14:40:03 Public message

Announcements

2023-05-24 14:40 Dorota Czernic Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-03-14 09:15 Joanna Puła Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-06 13:38 Joanna Puła Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].pdf

2023-03-06 10:11 Joanna Puła Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacj o kwocie p [...].pdf

2023-02-27 14:17 Joanna Puła Pytania i odpowiedzi, Modyfikacja SWZ, , Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru gazu - po modyfikacji, Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - po modyfikacji, Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy - po modyfikacji, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

MODYFIKACJA SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 1 - Wy [...].docx

Załącznik nr 2 - For [...].docx

Załącznik nr 3 - Ist [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 549