Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00073149/01 „BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO ULIC: JELENIA - FORTECZNA - KOPERNIKA, PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WZDŁUŻ BUDYNKÓW KOPERNIKA 2 i 4” W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.6.2023)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-01-2023 14:27:00
Placing offers : 15-02-2023 10:00:00
Offers opening : 15-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2023r..pdf pdf 137.21 2023-01-31 14:27:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 545 2023-01-31 14:27:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 319.05 2023-01-31 14:27:00 Proceeding
Tom II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 172.74 2023-01-31 14:27:00 Proceeding
Tom III SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 112.67 2023-01-31 14:27:00 Proceeding
Zał. do OPZ dokumentacja.zip zip 92237.28 2023-01-31 14:27:00 Proceeding
Wyjasnienia treści SWZ_2022.02.13.pdf pdf 43.27 2023-02-13 13:00:05 Public message
Informacja o złożonych ofertach_2023.02.15.pdf pdf 60.87 2023-02-15 13:09:58 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania_2023.02.28.pdf pdf 51.27 2023-02-28 14:55:59 Public message

Announcements

2023-02-28 14:55 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania z
dnia 28.02.2023 r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-15 13:09 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o złożonych ofertach"
z dnia 15.02.2023 r.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-02-15 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 923 316,00 PLM
2023-02-13 13:00 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia treści SWZ "z dnia 13.02.2023 r.

Wyjasnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 877