Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/KUR/MZK2/RPOWP/2023 „Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy - 2 edycja” UDA-RPPD.03.03.01-20-0225/19- cz. I- V”

Karolina Matyszewska - Marczukiewicz
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Deadlines:
Published : 30-01-2023 19:31:00
Placing offers : 09-02-2023 09:00:00
Offers opening : 09-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - MZK2.pdf pdf 917.63 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 702.95 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy (dot. części I-V).docx docx 96.27 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 260.33 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 86.27 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 81.11 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 691.92 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 77.34 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ -umowa o przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 534.8 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - klauzula informacyjna.docx docx 76.83 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wykaz osób - doświadczenie osób wyznaczonych.docx docx 84.82 2023-01-30 19:31:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II.pdf pdf 253.91 2023-06-13 09:03:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #721920.pdf pdf 231.42 2023-02-09 13:56:23 Public message
unieważnienie postępowania cz. I.pdf pdf 514.34 2023-04-17 13:22:36 Public message
unieważnienie postępowania V.pdf pdf 516.29 2023-04-17 13:52:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III.pdf pdf 197.88 2023-05-30 13:53:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV.pdf pdf 200.82 2023-05-30 14:18:03 Public message

Announcements

2023-06-13 09:03 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający Informuje o wyborze najkorzystniejszej ofert cz. II w postępowaniu 02/KUR/MZK2/RPOWP/2023. Informacja w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-30 14:18 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający Informuje o wyborze najkorzystniejszej ofert cz. IV w postępowaniu 02/KUR/MZK2/RPOWP/2023. Informacja w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-30 13:53 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający Informuje o wyborze najkorzystniejszej ofert cz. III w postępowaniu 02/KUR/MZK2/RPOWP/2023. Informacja w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-17 13:52 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający informuje o unieważnieniu cz. V w postępowaniu 02/KUR/MZK2/RPOWP/2023. Informacja w załączeniu.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-17 13:22 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający informuje o unieważnieniu cz. I w postępowaniu 02/KUR/MZK2/RPOWP/2023. Informacja w załączeniu.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-02-09 13:56 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza Informacje z otwarcia ofert 02/KUR/MZK2/RPOWP/2023.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-09 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe na zamówienie:
- I część - 4200,00 PLN
- II część - 15 000,00 PLN
- III część - 14 500,00 PLN
- IV część - 3000,00 PLN
- V część - 2000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 682