Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.271.01.2023 „Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na lata 2023 - 2024”

Iwona Boguska
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 26-01-2023 12:48:00
Placing offers : 03-02-2023 12:00:00
Offers opening : 03-02-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.6 2023-01-26 12:48:00 Proceeding
Oświadceni dotyczące przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.docx docx 15.84 2023-01-26 12:48:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy art.125(1).docx docx 22 2023-01-26 12:48:00 Proceeding
Oświadczenie z art 117 ust. 4 podzial zadan konsorcjum.docx docx 25.22 2023-01-26 12:48:00 Proceeding
Projekt-umowy.doc doc 68.5 2023-01-26 12:48:00 Proceeding
SWZ + załączniki.pdf pdf 505.19 2023-01-26 12:48:00 Proceeding
Formularz oferty.docx docx 23.87 2023-01-26 12:48:00 Proceeding
Zaktualizowany - Formularz oferty.docx docx 23.94 2023-01-30 14:10:07 Proceeding
Zaktualizowany projekt umowy.doc doc 69.5 2023-01-31 12:55:24 Proceeding
Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 147.55 2023-01-31 12:58:34 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 150.29 2023-01-31 12:59:05 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 156.47 2023-02-03 13:54:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 150.33 2023-02-15 15:03:23 Public message

Announcements

2023-02-15 15:03 Iwona Boguska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-03 13:54 Magdalena Karaś-Sadowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-03 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 596 750,27 PLN
2023-01-31 12:59 Iwona Boguska Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedz [...].pdf

2023-01-31 12:58 Iwona Boguska Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 280