Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00054411/01 KOREKTA ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE REGULACJI DOSTĘPNOŚCI OBSZARU CENTRUM MIASTA JELENIEJ GÓRY (RZ.271.4.2023)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-01-2023 13:16:00
Placing offers : 17-02-2023 10:00:00
Offers opening : 17-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.01.2023.pdf pdf 136.5 2023-01-24 13:16:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 557.5 2023-01-24 13:16:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 329.16 2023-01-24 13:16:00 Proceeding
Tom II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 254.66 2023-01-24 13:16:00 Proceeding
Tom III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 114.03 2023-01-24 13:16:00 Proceeding
załaczniki do OPZ.zip zip 100911.92 2023-01-24 13:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_2023.02.03.pdf pdf 158.12 2023-02-03 10:07:46 Public message
Lokalizacja słupków.zip zip 18679.63 2023-02-06 14:51:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 06.02.2023r..pdf pdf 47.5 2023-02-06 14:51:42 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2023.02.06.pdf pdf 102.44 2023-02-06 14:51:42 Public message
Aktualny_Tom III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia_2023.02.06.pdf pdf 114.35 2023-02-06 14:51:42 Public message
Informacja o złożonych ofertach_2023.02.17.pdf pdf 80.13 2023-02-17 11:55:46 Public message
Informacja o wyborze oferty_Platforma.pdf pdf 69.71 2023-03-17 12:51:01 Public message

Announcements

2023-03-17 12:51 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia
17.03.2023 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-17 11:55 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o złożonych ofertach" z dnia 17.02.2023 r.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-02-17 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 400 000,00 PLN
2023-02-06 14:51 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ "
z dnia 06.02.2023r.

Lokalizacja słupków. [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Aktualny_Tom III SWZ [...].pdf

2023-02-03 10:07 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia tresci SWZ "z dnia 03.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 912