Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NAT.2810.2.2023-ZOF Zakup i dostawa mebli biurowych do nowo wyremontowanych pomieszczeń ZDO i WPO w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii

Deadlines:
Published : 20-01-2023 08:27:00
Placing offers : 30-01-2023 10:00:00
Offers opening : 30-01-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dok.edyt.zip zip 72.45 2023-01-20 08:27:00 Proceeding
dok.podp.zip zip 1075.51 2023-01-20 08:27:00 Proceeding
OWZ po zmianach.pdf pdf 294.74 2023-01-25 13:33:54 Public message
wynik meble.pdf pdf 235.39 2023-01-31 14:11:16 Public message

Announcements

2023-01-31 14:11 Oliwia Okrzesik Wynik

wynik meble.pdf

2023-01-25 13:33 Oliwia Okrzesik Dokumenty po zmianach ! ! !UWAGA! ! ! ZMIANIE ULEGŁY - Opis Warunków Zamówienia:
- treść OWZ oraz terminy dotyczące składania i otwarcia ofert
- ZMIANIE ULEGŁY zapisy w Rozdziale VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt. 4 oraz pkt. 7 dot. ZAWARTOŚCI OFERTY tj. pkt. 4 poprzez dodanie zapisu: d) wypełniony formularz asortymentowo - cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do OWZ. Oraz pkt. 4 i 7 poprzez dodanie zapisu: e) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg Załącznika nr 7 do OWZ
- Korekcie uległa numeracja Załączników nr 5 i 6 na stronie tytułowej OWZ

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert :
Termin składania ofert: z 26.01.2023 godz. 10:00 NA 30.01.2023 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : z 26.01.2023 godz. 10:05 NA 30.01.2023 godz. 10:05

OWZ po zmianach.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zgodnie z OWZ i załącznikami Zgodnie z OWZ i załącznikami 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 690