Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 002/23 Wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem awarii znaków aktywnych w 2023 roku – nr postępowania 002/23

Deadlines:
Published : 19-01-2023 12:51:00
Placing offers : 31-01-2023 08:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja przetargowa.7z 7z 281.79 2023-01-19 12:51:00 Proceeding
edytowalny formularz ofertowy wraz z załącznikami 002 23.docx docx 94.46 2023-01-19 12:51:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf pdf 151.37 2023-01-19 12:51:00 Proceeding
swz 002 23.pdf pdf 2938.39 2023-01-19 12:51:00 Proceeding
swz 002 23.rtf rtf 1924.52 2023-01-19 12:51:00 Proceeding
informacja z otwarcia 002 23.pdf pdf 44.69 2023-01-31 12:17:36 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 002 23.pdf pdf 47.2 2023-02-02 11:17:50 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie - opublikowane.pdf pdf 52.16 2023-02-03 15:22:00 Public message

Announcements

2023-02-03 15:22 Dominika Turczyn Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-02 11:17 Dominika Turczyn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - brak ofert.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-01-31 12:17 Dominika Turczyn Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-31 08:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 769 058,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 342