Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2023 Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 3

Krzysztof Mościcki
Gmina Miejska Pruszcz Gdański Department: Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-01-2023 13:53:00
Placing offers : 31-01-2023 08:30:00
Offers opening : 31-01-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamawiający - Gmina Miejska Pruszcz Gdański zaprasza do złożenia oferty na dostawę pn. Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański –  część 3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych opraw oświetleniowych typu LED wraz z ich montażem, zakładająca modernizację oświetlenia drogowego w Pruszczu Gdańskim – 126 sztuk opraw oświetleniowych na następujących ulicach:
a)    ul. Kopernika na odcinku od ul. Niemcewicza do Emili Plater – łącznie 23 oprawy,
b)    ul. Kopernika na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Kasprowicza – łącznie 21 opraw,
c)    ul. Kopernika w rejonie ul. NSZZ Solidarność – łącznie 12 opraw,
d)    ul. Emilii Plater – łącznie 47 opraw,
e)    ul. Sybiraków, Orląt Lwowskich, część ul. Grota Roweckiego – łącznie 23 oprawy,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostarczonym przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej.
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączeniu.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_23 Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2023BZP 0004152701 z dnia 2023-01-18.pdf pdf 162.07 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 SWZ Tom I IDW.doc doc 337.5 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 SWZ Tom I IDW.pdf pdf 19976.74 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 SWZ Tom II OPZ - Mapy.pdf pdf 655.14 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne.pdf pdf 4950.82 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 SWZ Tom III Umowa (wzór).doc doc 113.5 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 SWZ Tom III Umowa (wzór).pdf pdf 131.03 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 załącznik nr 1- formularz oferty.doc doc 79.5 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu.docx docx 21.76 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 załącznik nr 3 - oświadcz. o speł. warunków udziału.doc doc 39 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 46 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 załącznik nr 5 - formularz cenowy.XLSX XLSX 91.95 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 załącznik nr 6 - Parametry techniczne oferowanych opraw.doc doc 106 2023-01-18 13:53:00 Proceeding
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 24.01.2023 r. .pdf pdf 650.1 2023-01-24 09:22:33 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 24.01.2023 r.doc doc 59 2023-01-24 09:22:33 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 24..01.2023 r.doc doc 61.5 2023-01-24 12:29:25 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 24.01.2023 r..pdf pdf 712.87 2023-01-24 12:29:25 Public message
2_23 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia BZP nr 2023BZP 0005798201 z dnia 2023-01-25.pdf pdf 37.34 2023-01-25 14:11:50 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 25.01.2023 r..pdf pdf 1149.95 2023-01-25 14:12:57 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 25.01.2023 r.doc doc 64.5 2023-01-25 14:12:57 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 27.01.2023 r.doc doc 69 2023-01-27 12:13:41 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 27.01.2023 r..pdf pdf 1617.75 2023-01-27 12:13:41 Public message
2_23 SWZ Tom II OPZ - OPZ oraz obliczenia fotometryczne -poprawione strony 23, 65, 106.pdf pdf 2119.21 2023-01-27 12:13:41 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 30.01.2023 r..pdf pdf 348.03 2023-01-30 13:40:50 Public message
2_23 Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 30.01.2023r KWOTA..doc doc 64 2023-01-30 13:40:50 Public message
2_23 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp..pdf pdf 467.48 2023-01-31 10:01:44 Public message
2_23 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.doc doc 45 2023-01-31 10:01:44 Public message
2_23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1005.11 2023-02-22 12:48:01 Public message
2_23 Informacja o wyborze oferty strona.doc doc 58 2023-02-22 12:48:01 Public message

Announcements

2023-02-22 12:48 Krzysztof Mościcki Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty z dnia 22.02.2023 r.

2_23 Informacja o wy [...].pdf

2_23 Informacja o wy [...].doc

2023-01-31 10:01 Krzysztof Mościcki Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

2_23 Informacja, o j [...].pdf

2_23 Informacja, o j [...].doc

2023-01-30 13:40 Krzysztof Mościcki Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 30.01.2023r

2_23 Informacja dla [...].pdf

2_23 Informacja dla [...].doc

2023-01-27 12:13 Marlena Radziun Informacja dla Wykonawców nr 4 z dna 27.01.2023 r.

2_23 Informacja dla [...].doc

2_23 Informacja dla [...].pdf

2_23 SWZ Tom II OPZ [...].pdf

2023-01-25 14:12 Krzysztof Mościcki Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 25.01.2023 r

2_23 Informacja dla [...].pdf

2_23 Informacja dla [...].doc

2023-01-25 14:11 Krzysztof Mościcki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 2023BZP 0005798201 z dnia 2023-01-25

2_23 Ogłoszenie o zm [...].pdf

2023-01-24 12:29 Krzysztof Mościcki Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 24..01.2023 r

2_23 Informacja dla [...].doc

2_23 Informacja dla [...].pdf

2023-01-24 09:22 Krzysztof Mościcki Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 24.01.2023 r.

2_23 Informacja dla [...].pdf

2_23 Informacja dla [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1380