Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/2023 ZP/1/2023-Dostawa mleka i przetworów mleczarskich w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych pacjentów szpitala

Deadlines:
Published : 18-01-2023 14:23:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 616.38 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Zał_1_1_formularz_asortymentowo_cenowy.xls xls 37 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Zał_nr_1_Oferta.docx docx 895.02 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Zał_nr_2_1_Ośw_dot_podst_wykluczenia.docx docx 46.06 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Zał_nr_2_2_Ośw_wykonawcy_wykluczenie_art7_Ukraina.docx docx 58.15 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Zał_nr_3_Oświadczenie HACCP.doc doc 50 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Zał_nr_4_Ośw_grupa_kapitałowa.doc doc 944 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Zał_nr_5_Ośw_o_aktualności.doc doc 65.5 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Zał_nr_6_Projekt_umowy.pdf pdf 488.04 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.59 2023-01-18 14:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 132.37 2023-01-26 09:29:52 Public message
063d23476569e5.zip zip 848.86 2023-01-26 09:29:52 Public message

Announcements

2023-01-26 09:29 Paulina Kulma Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przesyła w załączeniu zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp informacje z otwarcia ofert z dnia 23.12.2022 oraz zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt.1)uPzp oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

063d23476569e5.zip

2023-01-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 307 664,00 zł na sfinansowanie tego zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 161