Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NIiPP.271.3.2023 Budowa chodnika na ul. Łąkowej

Izabela Morawiec
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Published : 16-01-2023 14:21:00
Placing offers : 31-01-2023 08:00:00
Offers opening : 31-01-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniau 2023-BZP 00035072-01.pdf pdf 163.4 2023-01-16 14:21:00 Proceeding
SWZ_NIiPP.271.3.2023_Chodnik ul.Łakowa.docx docx 138.16 2023-01-16 14:21:00 Proceeding
SWZ_NIiPP.271.3.2023_Chodnik ul.Łakowa.pdf pdf 28952.13 2023-01-16 14:21:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_od 1 do 16.7z 7z 121102.3 2023-01-16 14:21:00 Proceeding
Wyjasnienie nr 1 do SWZ_NIiPP.271.3.2023_24.01.2023.docx docx 49.81 2023-01-24 14:49:07 Public message
Wyjasnienie nr 1 do SWZ_NIiPP.271.3.2023_24.01.2023.pdf pdf 800.18 2023-01-24 14:49:07 Public message
Informacje z otwarcia ofert_NIiPP.271.3.2023.doc doc 87 2023-01-31 11:42:40 Public message
Informacje z otwarcia ofert_NIiPP.271.3.2023.pdf pdf 619.43 2023-01-31 11:42:40 Public message
Informacja o wyborze oferty_NIiPP.271.3.2023_www.docx docx 45.64 2023-02-14 14:10:35 Public message
Informacja o wyborze oferty_NIiPP.271.3.2023_www.pdf pdf 1416.99 2023-02-14 14:10:35 Public message
Ogloszenie o wyniku postepowania 2023-BZP 00109583-01.pdf pdf 66.33 2023-02-24 11:46:25 Public message

Announcements

2023-02-24 11:46 Izabela Morawiec Ogłoszenie o wyniku postępowania 2023-BZP 00109583-01

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-14 14:10 Izabela Morawiec Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-31 11:42 Izabela Morawiec Informacja z otwarcia ofert

Informacje z otwarci [...].doc

Informacje z otwarci [...].pdf

2023-01-31 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 620.000,00 złotych brutto, z czego:
1) ze środków własnych: 130.000,00 złotych brutto,
2) z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 490.000,00 złotych brutto.
2023-01-24 14:49 Izabela Morawiec Wyjaśnienie nr 1 do treści SWZ

Wyjasnienie nr 1 do [...].docx

Wyjasnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 916