Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZS/TP/01/2023 Dostawy rękawic dla Powiatowego Zespołu Szpitali

Deadlines:
Published : 16-01-2023 13:02:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 170.23 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 441.6 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
Zal. nr 3 Wzor umowy.pdf pdf 298.17 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 20.1 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
Zał. nr 2 do swz art.125.docx docx 26.08 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
Zał. nr 2a do swz.docx docx 23.25 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
Zał. nr 4 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 330.72 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
Zał. nr 4a Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców).pdf pdf 274.32 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
załączniki 5.zip zip 52.91 2023-01-16 13:02:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 222.91 2023-01-20 13:38:01 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.05 2023-01-23 10:00:29 Public message
Wyjaśnienia II do SWZ.pdf pdf 696.94 2023-01-24 09:52:11 Public message
3 Wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 224.89 2023-01-24 13:53:59 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 239.68 2023-01-27 09:13:21 Public message

Announcements

2023-01-27 09:13 Joanna Stach Info z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia kwotę:
L.p. NUMER ZADANIA wartość netto VAT% wartość brutto
1 Zadanie nr 1 4 020,00 8% 4 341,60
2 Zadanie nr 2 233 600,00 8% 252 288,00
3 Zadanie nr 3 1 100,00 8% 76 788,00
4 Zadanie nr 4 24 615,00 8% 26 584,20
5 Zadanie nr 5 710,00 8% 1 846,00
Razem 334 045,00 zł netto X 361 847,80 zł brutto
2023-01-24 13:53 Joanna Stach odpowiedzi 3

3 Wyjaśnienia do SWZ [...].pdf

2023-01-24 09:52 Joanna Stach Wyjaśnienia II do SWZ

Wyjaśnienia II do SW [...].pdf

2023-01-23 10:00 Joanna Stach Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( zmiana terminu składania i otwarcia ofert))

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-20 13:38 Joanna Stach Odpowiedzi do SWZ

Wyjaśnienia do SWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 453