Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 08/TP/ZP/U/2023 08/TP/ZP/U/2023 - Usługi transportu sanitarnego dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Deadlines:
Published : 13-01-2023 15:02:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08_2023_Formularz cenowy.pdf pdf 488.82 2023-01-13 15:02:00 Proceeding
08_2023_Formularz cenowy.xls xls 62.5 2023-01-13 15:02:00 Proceeding
08_2023_SWZ_transport_sanitarny_med_ost.doc doc 693 2023-01-13 15:02:00 Proceeding
08_2023_SWZ_transport_sanitarny_med_ost.pdf pdf 1417.21 2023-01-13 15:02:00 Proceeding
08dae402-ff51-ee5b-3b43-790010116fe0.pdf pdf 99 2023-01-13 15:02:00 Proceeding
08_TP_2023_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 266.06 2023-01-26 13:42:35 Public message
08_TP_2023_informacja z otwarcia ofert_pz.pdf pdf 352.65 2023-01-26 13:42:35 Public message

Announcements

2023-01-26 13:42 Anna Majewska Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 26.01.2023 r. - Pliki w załączeniu

08_TP_2023_informacj [...].pdf

08_TP_2023_informacj [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr 08/TP/ZP/U/2023
na Usługi transportu sanitarnego dla pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej
– Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 - j.t. ze zm.) Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 234 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 225