Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.02.2023 Remont estakady wejściowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie - etap I.

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 12-01-2023 14:56:00
Placing offers : 27-01-2023 10:00:00
Offers opening : 27-01-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz ofertowy.docx docx 37.41 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o wykluczeniu.docx docx 30.97 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wspólne ubieganie sie o udzielenie zamówienia.docx docx 30.83 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 - projekt umowy.pdf pdf 274.04 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 - zobowiązanie trzeciego podmiotu.doc doc 85.5 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Opis do estakady.docx docx 754.85 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Projekt Estakada.pdf pdf 18758.24 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
ogłoszenie w BZP.pdf pdf 100.65 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
SWZ - estakada.pdf pdf 532.5 2023-01-12 14:56:00 Proceeding
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 116.46 2023-01-27 08:22:49 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 134.86 2023-01-27 14:03:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 212.86 2023-02-06 12:32:27 Public message

Announcements

2023-02-06 12:32 Anna Kankowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-27 14:03 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-27 10:30 Anna Kankowska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-01-27 08:22 Anna Kankowska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 522