Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00027867/01 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Aleksandra Stępień
Gmina Kłomnice
Deadlines:
Published : 12-01-2023 14:19:00
Placing offers : 24-01-2023 09:00:00
Offers opening : 24-01-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.95 2023-01-12 14:19:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.zip zip 918.41 2023-01-12 14:19:00 Proceeding
Odpowiedź nr 1 na zapyutania Wykonawców.pdf pdf 222.55 2023-01-17 16:20:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1.pdf pdf 44.83 2023-01-18 09:35:40 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 279.06 2023-01-18 09:35:40 Public message
Odpowiedzi nr 2 na zaytania Wykonawców.pdf pdf 204.11 2023-01-23 14:02:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 24.58 2023-01-24 10:42:28 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 208.28 2023-01-30 11:50:35 Public message

Announcements

2023-01-30 11:50 Aleksandra Stępień Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-24 10:42 Aleksandra Stępień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-24 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 176 704,00
2023-01-23 14:02 Aleksandra Stępień Odpowiedzi nr 2 na zapytania oferentów

Odpowiedzi nr 2 na z [...].pdf

2023-01-18 09:35 Aleksandra Stępień Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Zmiana nr 1 do SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana nr 1 do SWZ.p [...].pdf

2023-01-17 16:20 Aleksandra Stępień Odpowiedź nr 1 na zapytania Wykonawców

Odpowiedź nr 1 na za [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 825