Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/39/P/2022 Dostawa asortymentu laboratoryjnego dla potrzeb OPWiK Sp. z o. o. - podłoża i sprzęt do mikrobiologii, gotowe podłoże mikrobiologiczne MLGA

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-01-2023 08:12:00
Placing offers : 19-01-2023 08:10:00
Offers opening : 19-01-2023 08:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Do oferty należy dołączyć podpisany elektronicznie albo podpisany i zeskanowany:

1. druk oferty

2. oświadczenie

i wypełniony w Excelu formularz cenowy.

UWAGA!

Zamawiający wymaga aby w pozycjach, w których wskazuje na producenta, Wykonawca wyceniał oryginalne produkty, w przypadku kiedy chce zaproponować i wycenić zamiennik, musi uzgodnić to z osobami merytorycznymi, wskazanymi z zapytaniu ofertowym, albo skontaktować się z Zamawiającym poprzez platformę.


Ofertę można złożyć na dowolną ilość pakietów.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31.01.2024  r.

Orientacyjne terminy dostaw wskazano w załączniku nr 2.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.docx docx 20.9 2023-01-12 08:12:00 Proceeding
oświadczenie.docx docx 17.96 2023-01-12 08:12:00 Proceeding
formularz cenowy zał. nr 2.xlsx xlsx 13.8 2023-01-12 08:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 DRUK OFERTY.docx docx 23.23 2023-01-12 08:12:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pakiet IV Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
2 Pakiet VII Należy wpisać wartość z druku OFERTA, W przypadku barku oferty na konkretny pakiet, proszę wpisać 0 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266