Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/2/2023 Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej

Deadlines:
Published : 11-01-2023 14:35:00
Placing offers : 19-01-2023 12:00:00
Offers opening : 19-01-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.54 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 559.46 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Załączniki nr 1a-1f do SWZ - OPZ.zip zip 1182.38 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz oferty.docx docx 360.41 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1.docx docx 354.55 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenia na podstawie art. 117.docx docx 355.43 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 349.93 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 354.03 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - PPU.pdf pdf 515.35 2023-01-11 14:35:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 205.88 2023-01-13 14:34:01 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf pdf 224.58 2023-01-16 16:32:50 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 293.06 2023-01-16 16:32:50 Public message
Załącznik nr 1d do SWZ- zestaw pipet ZMIANA.pdf pdf 202.82 2023-01-16 16:32:50 Public message
Załącznik nr 1e do SWZ - aparat do automatycznego zliczania komórek ZMIANA.pdf pdf 199.3 2023-01-16 16:32:50 Public message
Załącznik nr 1f do SWZ-pipety elektroniczne ZMIANA.pdf pdf 242 2023-01-16 16:32:50 Public message
IMOL_ZP_2_2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 243.95 2023-01-19 14:03:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część V.pdf pdf 293.06 2023-01-27 15:58:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty części I, III, IV, VI.pdf pdf 353.68 2023-02-03 11:55:56 Public message
Informacja o unieważnieniu części II postępowania.pdf pdf 266.48 2023-02-07 11:50:35 Public message

Announcements

2023-02-07 11:50 Dział Zakupów Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, informuje, że postępowanie w zakresie części II zamówienia zostało
unieważnione.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-03 11:55 Dział Zakupów Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych publikuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, III, IV i VI zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-27 15:58 Dział Zakupów Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych publikuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-19 14:03 Dział Zakupów Informacja z otwarcia ofert

IMOL_ZP_2_2023 Infor [...].pdf

2023-01-19 12:00 Dział Zakupów Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych podaje kwoty przeznaczone na realizację zamówienia:

1. Część I – 218 000 PLN - podstawowy zakres zamówienia
298000 PLN - zakres podstawowy wraz z zakresem opcjonalnym
2. Część II – 5800 PLN
3. Część III – 5200 PLN - podstawowy zakres zamówienia
7800 PLN - zakres podstawowy wraz z zakresem opcjonalnym
4. Część IV – 6600 PLN - podstawowy zakres zamówienia
11000 PLN - zakres podstawowy wraz z zakresem opcjonalnym
5. Część V – 22500 PLN - podstawowy zakres zamówienia
45000 PLN - zakres podstawowy wraz z zakresem opcjonalnym
6. Część VI – 14000 PLN
2023-01-16 16:32 Dział Zakupów Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik nr 1d do S [...].pdf

Załącznik nr 1e do S [...].pdf

Załącznik nr 1f do S [...].pdf

2023-01-13 14:34 Dział Zakupów Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 717