Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.2.2023 „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza II”

Elżbieta Suszyńska
Nadleśnictwo Orneta
Deadlines:
Published : 11-01-2023 14:56:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08daf3a8-8abc-d86d-4692-20000fd60e2a (1).pdf pdf 157.27 2023-01-11 14:56:00 Proceeding
Decyzje.7z 7z 3253.54 2023-01-11 14:56:00 Proceeding
Drogi.7z 7z 7647.54 2023-01-11 14:56:00 Proceeding
Kładka spacerowa.7z 7z 31018.52 2023-01-11 14:56:00 Proceeding
Kosztorysy i przedmiary do PZP.7z 7z 884.62 2023-01-11 14:56:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.7z 7z 1480.98 2023-01-11 14:56:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 16.01.2023 r..pdf pdf 107.59 2023-01-16 14:59:18 Public message
Odpowiedź na zapytanie do SWZ z dnia 23.01.2023 r.pdf pdf 205.48 2023-01-23 14:29:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert- Budowa Wałsza II.pdf pdf 107.67 2023-01-26 14:15:04 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania- Budowa kładki Wałsza II.pdf pdf 123.82 2023-01-27 10:20:33 Public message
08daff90-e1d5-424f-2cdc-710011743dc8.pdf pdf 57.41 2023-01-27 13:25:07 Public message

Announcements

2023-01-27 13:25 Elżbieta Suszyńska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08daff90-e1d5-424f-2 [...].pdf

2023-01-27 10:20 Elżbieta Suszyńska Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-26 14:15 Elżbieta Suszyńska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 2.509.792,35 złotych net (3.087.044,59 złotych brutto).
2023-01-23 14:29 Anna Mikłusz Odpowiedź na pytanie z dnia 23.01.2023 r.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2023-01-16 14:59 Elżbieta Suszyńska Odpowiedź na pytanie z dnia 16.01.2023 r.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 157