Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.271.1.3.2023 - 2023/BZP 00022711/01 „Wykonanie trzech placów zabaw”

Emilia Recka
Gmina Pelplin
Deadlines:
Published : 11-01-2023 11:33:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 714.98 2023-01-11 11:33:21 Proceeding
SWZ.7z 7z 12465.86 2023-01-11 11:33:25 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.36 2023-01-11 11:33:31 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 417.64 2023-01-18 14:32:48 Public message
zmiana 23.01.2022.pdf pdf 369.81 2023-01-23 10:26:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 444.36 2023-01-31 15:28:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert — sprostowanie.pdf pdf 450.68 2023-02-01 08:12:35 Public message
zawiad. o wyborze oferty_strona.pdf pdf 499.85 2023-02-23 13:15:48 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI.pdf pdf 404.73 2023-03-09 14:19:06 Public message

Announcements

2023-03-09 14:19 Emilia Recka Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty.

UNIEWAŻNIENIE CZYNNO [...].pdf

2023-02-23 13:15 Emilia Recka Informacja o wyborze oferty.

zawiad. o wyborze of [...].pdf

2023-02-01 08:12 Emilia Recka Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-31 15:28 Emilia Recka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-31 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 101 462,40 zł.
2023-01-23 10:26 Emilia Recka Zmiana SWZ z dnia 23.01.

zmiana 23.01.2022.pd [...].pdf

2023-01-18 14:32 Emilia Recka Odpowiedzi na pytania do SWZ.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1011